8. oddiel skautov a skautiek ČanČan

Vodkyňa:

Kristína Petrovičová

Zástupkyňa vodkyne:

Patrícia Gajarská