3. oddiel skautov Zlatí Sokoli

Začiatky najstaršieho dlhomačkovského oddielu sa píšu od roku 1991, kedy bol založený br. Závadom. Oddiel rýchlo rástol a v jeho vedení sa prestriedali ďalší vodcovia, ktorí oddiel vždy niečím obohatili. Našim členom sa snažíme priniesť pestrý program, budovať v nich vzťah k prírode, manuálne zručnosti ale aj kritické myslenie. V oddieli vzniklo množstvo veľkých priateľstiev, ktoré trvajú až do dnes a snažíme sa, aby vznikali ďalšie a ďalšie. Počas roka sú pre našich členov pripravované rôzne akcie, pravidelné stretnutia v týždni – družinovky a oddielovky – a mnoho víkendových akcií, ako výpravy, prespačky, výlety a chaty. Najvýznamnejšou je určite oddielové výročie, ktoré sa koná vždy na jeseň. Taktiež sa zúčastňujeme zborových a oblastných akcií. Oddiel má aj dlhú tradíciu organizovania puťákov a expedícií do zahraničia, na ktorých sme prechodili už mnoho európskych aj vzdialenejších pohorí.

Naši radcovia majú absolvovaný radcovský kurz a sú kvalifikovaní pre prácu s deťmi.

 

 

Rozpis družinoviek:

 

Jastrabi: Pondelok 17:00-18:30

Rysi: Štvrtok 16:30-18:00

Vlci: Pondelok 17:30-19:00

 

Vedenie oddielu

Vodca oddielu: Matej Móder – Gentleman

Mail: matejmoder@gmail.com

Tel.: +421 949 861 656

Zástupca vodcu oddielu: Ján Pravda – Jany

Mail: jnpravda@gmail.com

Tel.: +421949237526