3. oddiel skautov Zlatí Sokoli

Vodca:

Matej Móder

Zástupca Vodcu:

Ján Pravda