3. oddiel skautov Zlatí Sokoli

Začiatky najstaršieho dlhomačkovského oddielu sa píšu od roku 1991, kedy bol založený br. Závadom. Oddiel rýchlo rástol a v jeho vedení sa prestriedali ďalší vodcovia, ktorí oddiel vždy niečím obohatili. Našim členom sa snažíme priniesť pestrý program, budovať v nich vzťah k prírode, manuálne zručnosti ale aj kritické myslenie. V oddieli vzniklo množstvo veľkých priateľstiev, ktoré trvajú až do dnes a snažíme sa, aby vznikali ďalšie a ďalšie. Počas roka sú pre našich členov pripravované rôzne akcie, pravidelné stretnutia v týždni – družinovky a oddielovky – a mnoho víkendových akcií, ako výpravy, prespačky, výlety a chaty. Najvýznamnejšou je určite oddielové výročie, ktoré sa koná vždy na jeseň. Taktiež sa zúčastňujeme zborových a oblastných akcií. Oddiel má aj dlhú tradíciu organizovania puťákov a expedícií do zahraničia, na ktorých sme prechodili už mnoho európskych aj vzdialenejších pohorí.

Naši radcovia majú absolvovaný radcovský kurz a sú kvalifikovaní pre prácu s deťmi.

Rozpis družinoviek:

Jastrabi: Pondelok 16:00 – 17:30

Bobri: Piatok 17:00 – 18:30

Vlci: Štvrtok 17:30 – 19:00

Mravenčiari: Streda18:00 – 19:30

Vedenie oddielu:

Oddielový vodca: Miro Jehlár

Mail: mirko.oko@gmail.com

Tel.: 0908 624 252

Zástupca oddielového vodcu: Michal Mako – Kelím

Mail: michael.makoo5gmail.com

Tel.: 0919 434 887

Družiny