Kokosy spásy

Kokosy spásy sú taká exotická roverská patrola, ktorá združuje len tie najväčšie individuá z nášho roverského sveta. Vznikli sme približne v lete 2014 ale historické záznamy nie sú zrovna presné, kvôli tomu, že členovia nevedia písať ani čítať 😀

Spočiatku sa nám venovali naši všemohúci zakladatelia Meggie, Stein a Heňo. Postupom času sme to ale prevzali do vlastných rúk my, kokosy.